Prečo využívať finančného sprostredkovateľa

Našich klientov vedieme k pochopeniu rizík a neistôt, ktoré ich život sprevádzajú. Hľadáme s nimi riešenia, ako sa najlepšie pripraviť na budúcnosť, ako reagovať na zmeny, ku ktorým v živote dochádza, ako pracovať s finančnými produktami, aby zodpovedali ich potrebám a samozrejme finančným možnostiam.

Nesľubujeme, že prostredníctvom nás vedie cesta k bohatstvu, že vieme zázračne zhodnotiť Vaše úspory. Odporúčame, ako sa správať, aby sa už existujúci majetok nezmenšoval, ako zaistiť primeraný príjem pri neočakávaných situáciách, ako sa zabezpečiť na dôchodok.

Ludia

Finančné produkty majú slúžiť nielen súčasným potrebám, ale aj potrebám, ktoré vzniknú v budúcnosti. Vedieme našich klientov k správnej skladbe jednotlivých produktov a k tomu, aby boli aktuálne.

Čo sa stane s Vašim príjmom ak ochoriete alebo sa zraníte? Spôsobili ste Vy alebo Vaše dieťa niekomu škodu? Kto to zaplatí? Chránite svoj majetok pred prírodnými a ľudskými živlami? Budete na dôchodku oddychovať alebo pracovať aby ste prežili? Viete ako riešiť tieto situácie?

Neviete? Prečítajte si viac a kontaktujte nás.

Želáme si dlhodobú spoluprácu s našimi klientmi a chceme s nimi sledovať spoločný smer — spokojnosť klienta.

 
 
›› Copyright © 2011 JNP Finance, a.s. • Všetky práva vyhradené. ‹‹